Iedereen heeft een verhaal

Contact

Arthur Zegveld

Email: info@metopenhart.nl
Tel: 06-5269 1831

Werkadres:

Fletcher Strandhotel Haamstede
Torenweg 10
4328 JC Burgh-Haamstede

KvK 62279327  |  BTW identificatienummer: NL001892930B07

Met open Hart is aangesloten bij

Ethische Code Phoenix Opleidingen

NIBIG nummer 730952 Deelnemer sinds oktober 2022

Algemene voorwaarden & AVG

U vind hier de Algemene Voorwaarden van Met Open Hart. Wanneer je een afspraak maakt, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Privacyverklaring

Met Open Hart handelt volgens de privacyregels, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Met Open Hart ga je akkoord met de privacyregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
1: In kaart brengen van de signalen.
2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
3: Gesprek met de cliënt.
4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 28-12-2022 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Contactformulier

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust telefonisch contact op of via onderstaand contactformulier.

Bericht

Naam
Onderwerp
Telefoonnummer (eventueel)
Email