Iedereen heeft een verhaal

Contact

Arthur Zegveld

Email: info@metopenhart.nl
Tel: 06-5269 1831

Werkadres:

Fletcher Strandhotel Haamstede
Torenweg 10
4328 JC Burgh-Haamstede

KvK 62279327  |  BTW identificatienummer: NL001892930B07

Met open Hart is aangesloten bij

Ethische Code Phoenix Opleidingen

Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

VIV-registratienummer: 1907963. Lid sinds: 29-06-2018

Algemene voorwaarden & AVG

U vind hier de Algemene Voorwaarden van Met Open Hart. Wanneer je een afspraak maakt, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Privacyverklaring

Met Open Hart handelt volgens de privacyregels, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Met Open Hart ga je akkoord met de privacyregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
1: In kaart brengen van de signalen.
2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
3: Gesprek met de cliënt.
4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door een mail te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Mijn registratie bij de geschillencommissie van Camcoop  vind je hier. Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Hier vind je de procedure en verdere informatie.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Contactformulier

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust telefonisch contact op of via onderstaand contactformulier.

Bericht

Naam
Onderwerp
Telefoonnummer (eventueel)
Email