Als we ons hart sluiten, nemen we niet deel aan het leven

Systemisch werk

Systemisch werk of een familieopstelling is een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken.

Verhoudingen binnen systeem worden helder

Bij systemisch werk zet je samen met mij als begeleider plaatsvervangers, ook wel representanten genoemd, voor jezelf en je familieleden in de ruimte neer. Zo ontstaat er een ‘wetend’ veld waarin de plaatsvervangers ­­­— hoewel ze niet zijn ingelicht over hun ‘rol’ — ervaren hoe de verhoudingen binnen het systeem liggen. Het is ook mogelijk om te werken met plaatsvervangers voor het lot, het leven, de dood, het werk, ziekte of handicap.

Levende familiefoto

Een opstelling is een soort ‘levende familiefoto’. Hierdoor kun je nieuwe inzichten krijgen over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. Iedere deelnemer in een systeem krijgt een plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werk geeft de mogelijkheid relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen bloot te leggen en zo nodig te veranderen. Je krijgt beter contact met je eigen plek. Het op diep niveau leren kennen van deze plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan is de cirkel rond en de verbinding tot stand gebracht.

Saamhorigheid in de groep

Tijdens een systemische avond werk ik in groepen van 6 tot 12 mensen aan een persoonlijk vraagstuk van de inbrenger. In deze groep ben je met gelijkgestemde mensen die ieder op zijn/haar eigen manier op zoek is naar inzichten of antwoorden. Deze gemeenschappelijke factor biedt een saamhorigheid die voor iedereen van meerwaarde is.De plaatsvervangers krijgen oefeningen om lijfelijk te ervaren wat dat bij jou, als vraaginbrenger, losmaakt. Of vastzet. Dat geeft ook inzicht.

Kosten

  • Vraaginbrengen €210,- excl. BTW*

*Wil je een vraaginbrengen als particulier? Dan is het tarief, 165,- incl. BTW.

Als we ons hart sluiten, nemen we niet deel aan het leven